.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

  “ ระบบนิเวศหลากหลาย  ทุกภาคส่วนร่วมใจ  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้ยั่งยืน ”

 

พันธกิจ

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  - ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 - พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่
 

 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,989
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000