.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ฝ่ายการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 

ฝ่ายการท่องเที่ยวและนันทนาการ                       

มีหน้าที่รับผิดชอบ

    1. พัฒนา จัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง เช่น การฝึกอบรม สัมมา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จัดทำคู่มืออบรมเยาวชน คู่มือเพื่อประกอบการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

 

   2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว การบริการ และสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ ให้แก่สาธารณชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

   3. สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ สิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteer) ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

 

   4. ติดตามผลการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตลอดจนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวความต้องการในการให้บริการและจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่น ที่เกิดจากการท่องเที่ยว

 

   5. พิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการจองบ้านพักออนไลน์ การสำรองที่พัก การขอยกเว้นและลดหย่อนค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนที่พัก และการรายงานสถิติที่เกี่ยวข้อง

 

   6. พิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ

 

   7..สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 345,015
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000