.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลยุทย์และนโยบายการปฏิบัติงาน 
กลยุทย์และนโยบายการปฏิบัติงาน
 

กลยุทธ์และนโยบายในการปฏิบัติงาน                                     

   

    1. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรป่า สัตว์ป่าให้สมบูรณ์และมีความสมดุลตามธรรมชาติ

     2. ฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ป้องกันไฟป่า และภัยธรรมชาติอันจะเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ

    3. ควบคุม กำกับ ดูแลป้องกัน การบุกรุกทำลายป่า และการกระทำความผิดกฏหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายอื่นๆ

   4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ

   5. จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลัก และนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

   6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการพื้นที่ในลักษณะงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธาร งานจัดการไฟป่า การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายพื้นที่อนุรักษ์

   7. สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,997
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000