.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    บุคลากรฝ่ายอำนวยการ 
บุคลากรฝ่ายอำนวยการ
 


นายวสันต์ ปิ่นเงิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางพัณณิตา รัตนวัน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


นายณรงค์ศิลป์ ถาวร
พนักงานพิทักษ์ป่า ส 3


นางผกามาศ รุนกระโทก
พนักงานพิทักษ์ป่า


ว่าที่ รต.หญิงเพ็ญนภา นันทะเสนา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรัชดาภรณ์ สัมดี
นักวิชาการป่าไม้


นางสาววาสนา เสตา
บริหารงานทั่วไป


นางสาวลักษณา การินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพ็ชร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวนิลวดี พรมศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนิตินัย วุฒิเศรษฐไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายณัฐนนท์ สัมพะวงศ์
พนักงานขับรถ


นางสาวสุกุมาลย์ ขันคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 345,003
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000